Idea klastra Za-Chem

Naszą misją jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doswiadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań. Głównym założeniem Klastra jest wspieranie nowosci, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą srodowisk naukowych i badawczych. Konsekwentnie wdrażana strategia pozwoli na uznanie Klastra za system innowacji charakteryzujący się skutecznym tworzeniem i efektywną dyfuzją innowacji produktowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Klaster za cel stawia sobie wzrost innowacyjnosci przedsiębiorstw i wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej, co umożliwi trwałe, sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjnosci.