Misja gospodarcza w Paryżu

W dniach od 24.09.2015 r. do 26.09.2015 r. przedstawiciela Klastra Za-chem Sp. z o.o.  odbyli misję gospodarczą we Francji. W Paryżu przyjęła delegację z Bydgoszczy Dyrektor Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Pani Urszula Majorkiewicz.

W siedzibie Ambasady Polskiej w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym w Paryżu na zorganizowanym spotkaniu Prezes Zarządu Klastra Za-chem Sp. z o.o. Artur Wołowski wraz z przedsiębiorcami biorącymi udział w misji gospodarczej, prowadził rozmowy z I Sekretarzem Wydziału Ekonomiczno - Handlowego Panią Katarzyną Kuza. Strony zdefiniowały swoje potrzeby oraz potwierdziły gotowość nawiązania współpracy. Następnie wraz z Panią Dyrektor delegacja z Polski udała się na spotkanie - rozmowy handlowe - z Szefem Wydziału Ekonomicznego Ambasady Polskiej Panią Kariną Kostrzewa-Dowgielewicz.

Pani Sekretarz wyraziła pomoc w kontaktach ze stroną francuską oraz poinformowała nas o możliwościach reprezentowania firm , które są związane z Klastrem Za-chem.

 

Prezes Zarządu Klastra przedstawił ofertę poszczególnych spółek wchodzących w skład Klastra Za-chem oraz podziękował za możliwość przedstawienia w/w ofert na targach MIDEST, które odbędą się w Paryżu w dniach 17-20 listopada 2015r.

 

Cały koszt związany z misją gospodarczą w Paryżu, tj. materiały reklamowe, zakwaterowanie, posiłki oraz przejazd dla uczestników, pokryty został ze środków unijnych przyznanych Klastrowi Za-chem Sp. z o.o.