Konferencja Klaster Za-Chem w hotelu Holiday In

W dniach 28-29 września 2015r w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36 odbyła się konferencja Klaster Za-Chem pod tytułem:

„Klaster Za-Chem –innowacyjność, współpraca, efektywność”.

Pierwszy dzień Konferencji rozpoczął Prezes Klastra Pan Artur Wołowski, powitaniem uczestników oraz przedstawieniem powiązań kooperacyjnych wraz z omówieniem zalet wynikających z uczestnictwa w Klastrze. Następnie odbyła się prezentacja działalności poszczególnych członków Klastra. Spółkę MD-proeco Sp. z o.o. zaprezentowała Pani Magdalena Zub – Kierownik Biura Zarządu. Spółkę Eco Investment Sp. z o.o. zaprezentował Pan Maciej Grabowski, a P.U.K. Corimp Sp. z o.o. Pani Ewelina Doroszyńska. Pierwszy dzień konferencji zakończono uroczystą kolacją.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął Prezes Klastra Za-chem Pan Artur Wołowski powitaniem gości. Następnie Pani Natalia Przepierska przedstawiła charakterystykę wraz z zaletami platformy internetowej ułatwiającej bieżące prowadzenie działalności uczestników Klastra. Pani Kinga Kierul omówiła technologie pozwalające na oczyszczanie terenów zdegradowanych za pomocą wyselekcjowanych gatunków roślin wraz z prezentacja wyników badań. Kolejną prezentację poszczególnych członków Klastra przeprowadził Pan Józef Bratkowski z Innowacyjno-Wdrożeniowej Sp. z o.o. SOPUR oraz Pan Radosław Olejnik z Przedsiębiorstwa Cargo Sp. z o.o. Wnioski końcowe oraz zakończenie konferencji poprowadził Prezes Pan Artur Wołowski.


Cały koszt konferencji, w tym materiałów reklamowych, sali konferencyjnej oraz posiłków dla uczestników, pokryty został ze środków unijnych przyznanych Klastrowi Za-chem Sp. z o.o.