Kontakt

Klaster Za-chem

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

tel. (052) 374 75 90

e-mail: klaster.zachem@gmail.com

Prezes Klastra Za-chem

Artur Wołowski
tel. 508080987