MD-PROECO Sp z o.o.O firmie

MD – proeco Społka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy prowadzi działalność  w zakresie kompleksowej obsługi zagospodarowania odpadow dostarczanych przez klientow przemysłowych, instytucjonalnych oraz indywidualnych z całego kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o odpadach oraz prawa ochrony środowiska. Ponadto firma zajmuje się odzyskiem energii powstającej w procesie unieszkodliwiania odpadow.

Na działalność posiadamy pozwolenie zintegrowane dla Instalacji Chemiczno-Termicznego Unieszkodliwiania Odpadowznak ŚG-IV.7222.9.2013.MC z dnia 16.07.2013 r., wydane przez Marszałka Wojewodztwa Kujawsko – Pomorskiego.

Instalacja do Chemiczno-Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow o zdolności przetwarzania 1 tony odpadow na godzinę zlokalizowana jest na obszarze przemysłowym byłych Zakładow Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy.

Priorytetowym celem Firmy jest stałe spełnianie wymagań Klientow poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług z zakresu unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, medycznych oraz sprzedaży ciepła wytwarzanego z ich unieszkodliwiania.

Pracownicy naszej Firmy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają wszelkie kompetencje, świadectwa oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z obowiązującego pozwolenia.

więcej informacji: http://mdproeco.pl/


Firmy wchodzące w skład klastra