P.U.K. Corimp Sp. z o.o.O firmie

P.U.K. CORIMP spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

- odbiór odpadów komunalnych

- odbiór odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i gruzu,

- odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV,

- segregacja i selektywna zbiórka odpadów,

- oczyszczanie letnie ulic, placów, parkingów – mechaniczne i ręczne zamiatanie,

- podejmowanie interwencji zimą – odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, ulic, parkingów

- recykling gruzu

- niszczenie dokumentacji archiwalnej

- usługowe ważenie

więcej informacji: http://www.corimp.com.pl/


Do pobrania

Firmy wchodzące w skład klastra