Klaster Za-Chem

W Bydgoszczy na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznych „ZACHEM” ulokowanych jest wiele aktywnych, rozwijających się przedsiębiorstw. Często są to firmy, których sytuacja po upadku „Zachemu” zmieniła się diametralnie i wymusiła pomiędzy nimi stworzenie większych relacji wspomagających współpracujące przedsiębiorstwa.

Aby móc dalej funkcjonować i rozwijać się, podmioty te wspólnie łączą się w zespoły i konsorcja.Uproszczeniem i sformalizowaniem tej współpracy jest pomysł powołania klastra o nazwie Za-Chem, skupiającego firmy mające siedzibę na terenie byłych bydgoskich zakładów chemicznych. Obecnie swoją siedzibę posiada tam ponad 80 podmiotów, a z każdym kolejnym miesiącem ilość tych firm rośnie.